Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

1700-talet

Tiden

Viktiga exportprodukter var järn (där Sverige dominerar världsmarknaden) och timmer. Före 1700-talet hade Stockholm varit totalt dominerande för utrikeshandeln men nu började Göteborg få en allt viktigare roll. Brittiska invandrare gjorde viktiga insatser för den svenska utrikeshandeln och de grundade flera handelshus. 1731 bildades det svenska Ostindiska kompaniet som blev mycket framgångsrikt.

På riksdagen 1765 stod den första stora striden mellan merkantilism och liberalism. Den resulterade i en liberal seger. Då avskaffades bland annat det bottniska handelstvånget, som innebar att invånarna i norra Sverige och Finland var tvungna att lasta om sina exportvaror i Gävle, Stockholm eller Åbo där privilegierade köpmän kunde göra sig goda vinster på detta. Under senare delen av 1700-talet beslutades även om andra lättnader i inrikeshandeln som gjorde det lättare för mindre rederier utanför de stora städerna.

Fartygen

Det första upptäckarskepp som man har detaljerade uppgifter från är barken Endeavour. Det skepp kapten Cook använde vid sina upptäcktsresor. Dessförinnan hade det använts för att frakta kol från England till Skandinavien. Hon var 29,80 m lång, den största bredden var 8,90 m.

Fartygens största fiende var inte sjörövare utan skeppsmaskar som sakta åt upp fartygen. Skeppsmask finns bara i salt vatten. (Det var därför regalskeppet Wasa var i så fint skick när det återfanns. Hon sjönk i Östersjön där salthalten är lägre.) För att klara Endeavour mot skeppsmask spikades ett lager av tunna ekplankor med tätt sittande spikar med stora flata huvuden på fartyget under vattenlinjen.

800-1000-tal1100-tal1200-tal1300-tal1400-tal1500-tal1600-tal1700-tal1800-tal (tidigt)1800-tal (sent)Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB