Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Magi

Hos oss betyder ordet "medicin" en kur för att bli frisk, men för indianerna var det ett ord som användes allmänt om allt som hade med det övernaturliga att göra.

Ofta tillämpades indianernas kunskaper i "medicen" just i ett helande syfte. Ordet kan komma från en felsägning av Midewiwin-sällskapet. Detta var en samling stammar som då och då träffades i all hemlighet för att stärka sina andliga kunskaper och krafter. Medicin användes också som bärare för tur eller otur. Dålig medicin ställde till det rejält för folk.

En grupp masker från norra USA, som använts till danser och olika riter. Den i mitten föreställer en varg, de andra ett par andeväsen.

När en ung indianpojke nådde mansålder blev det dags för honom att välja sin personliga goda medicin. Detta innebar att plocka ihop flera mindre föremål som han förknippade med bra saker, eller goda krafter, och samla dessa i en liten läderpung som han sedan bar med sig genom livet. Detta skulle ge honom tur och skydda mot onda makter.

För att rådfråga kosmos makter "gjorde" man medicin. Inga viktiga åtaganden ägde rum utan att ha gjort medicin först. Detta skedde genom en liten ritual då flera ämnen förknippade med magi blandades i en skål. Detta var vanligen olika sorters sand, pärlor och annat som rördes kring med en pinne. Från de mönster och färger som uppstod kunde sedan den närmsta framtiden utläsas.

En medicinman från Crow-stammen.
Vanligtvis sköttes alla sådana sysslor åt stammen av medicinmannen. Han fungerade som en andlig rådgivare, men också som läkare. Ofta inbegrep hans kurer dock inga mediciner som vi tänker oss dem i form av piller och läkemedel. Varje sjukdom troddes härröra från yttre krafter, oftast onda andar.

Medicinmannen sjöng magiska ramsor, ackompanjerade av skallror, trummor och andra instrument, och utförde ofta också en dans. Allt detta för att betvinga det onda som drabbat patienten, och driva ut det.

På liknande sätt har inom vissa grenar av kristendomen använt "exorcism", eller demonutdrivning, i Europa. Han talade med andarna genom olika syner och genom att försätta sig i trans, varpå han fick kunskap om hur sjukdomar botas och meddelanden om framtiden.


Samhället

Bostäder

Jakt

Fiske

Kläder

Huvudbonader

Hantverk

Fest

Ritualer

Andeväsen

Magi

Orostider

Djuren

SpråkTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB