Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Samhället

De flesta indiansamhällen liknade varandra. Till en början var man antingen bofast jordbrukare, eller jägare och fiskare som rörde på sig med jämna mellanrum. Så småningom började dessa två kulturer smälta ihop.

En stam bestod av en grupp människor från samma blodslinje eller släkt. Med jämna mellanrum blev människor från andra familjer ingifta i klanen eller adopterade. Några hamnade där först som fångar, men upptogs senare i stamgemenskapen.

Med några få undantag var det männen som bestämde. En hövding ledde stammen i alla frågor, särskilt vad det gällde krig och jakt, samt vart man skulle röra sig. Några stammar i södra USA hade emellertid kvinnliga hövdingar. Irokessamfundet leddes av ett råd av män, men detta valdes först av kvinnorna. Möten med byrådet kallades "powwow". Här diskuterades allt från krigstaktik till fiskemetoder.

Liksom männen hade sina mer eller mindre mystiska sammanslutningar, gick också kvinnor samman i små mötesgrupper, där män var strängt förbjudna.

Hantverkstekniker vårdades i all hemlighet och meddelades bara andra medlemmar i ett sådant sällskap. Under tiden man arbetade diskuterades också andra saker som hade med stammen att göra.

I religiösa frågor gick man till medicinmannen. Han höll reda på vad andarna och gudarna tänkte och tyckte, och försökte förutse hur framtiden skulle te sig. Alla indiankulturer stod mycket nära naturen, och hade stor respekt för allt som levde och växte.

En totempåle från nordöstkusten. Klicka på bilden så får du veta vad det är den föreställer.
Bland indianernas alla hantverksföremål är nog totempolarna de mest fantastiska. En totem var en skepnad från naturen, vanligtvis ett djur men ibland en människa, som valdes till skyddsande åt en person, familj eller stam. Totemdjuret uppenbarade sig oftast i en dröm.

En familj brukade stapla avbildningar snidade i trä på varandra, och skapade på så sätt de avlånga skulpturer som allmänt kallas totem-pålar. De förekom huvudsakligen längs med Stillahavskusten och i Alaska. Cederträ användes oftast, och skarpa färger som rött och svart blandades fram ur olika växtfibrer.

Det var förbjudet att döda eller på något sätt göra illa sitt totemdjur. Hade man en bäver som skyddsande fick man alltså inte jaga detta djur.

Flera i en stam kunde ha samma totemdjur, och umgicks därför ofta med varandra i små sällskap. En grupp irokeser med sköldpaddan som gemensamt totemdjur, blev kända för sin stridskonst under 1700-talet.


Samhället

Bostäder

Jakt

Fiske

Kläder

Huvudbonader

Hantverk

Fest

Ritualer

Andeväsen

Magi

Orostider

Djuren

SpråkTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB