Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Eskimo

Arktis
Aleut
Eskimo

Högplatån
Nez Perce
Shoshoni

Kalifornien
Modoc

Nordvästkusten
Chinook

Nordöstern
Chippewa
Delaware
Ottawa

Norra Skogslanden
Adirondack
Iroquis

Prärien
Arapaho
Blackfoot
Caddo
Comanche
Dakota

Stora Bäckenet
Ute

Sydvästern
Apache
Hopi
Navajo

Sydöstern
Apalachee
Catawba
Cherokee
Choctaw
Creek

[ ÄSK-imå ]  -  Arktis

Det här är ett indianfolk som lever på Nordamerikas Arktiska kust, och stammar från de första bosättningarna i Nordamerika. De delades ursprungligen upp i tre olika folk, östra, västra och centraleskimåerna.

Eskimåernas namn sägs komma från två andra indianord, "esquimantsic" eller "ashkimek", som bägge betyder "ätare av rått kött". Själva kallade de sig för "inuiter", vilket helt enkelt betyder "folk".

Inuiterna behärskade det största landområdet av alla indianer. Språk och levnadssätt skiftade därför och olikheterna mellan stammar var ofta stora. I väst bodde man i utgrävda jordhus, i mellanlandet byggde man igloos och i öster tillverkades hyddor av hudar och valben.

De är ganska småvuxna, kraftigt byggda med god fysik. De är uthålliga och tåliga mot hårt väder. Ofta är deras händer och fötter små. Huden är gulbrun, och ögonen asiatiskt sneda.

Gamla dagars inuiterna klädde sig i tjocka skinn från säl och isbjörn. De var skickliga jägare och konsthantverkare. Deras sniderier i ben och trä är särskilt vackra, och liknar inget annat i Nordamerika. De tatuerade också varandra och byggde snabba kajaker av hudar och ben.

Inuiterna har alltid varit ett fredligt, gladlynt folk. De är nu medlemmar av Amerikas Förenta Stater.

Det är bara under 1900-talet som de har kommit i någon egentlig kontakt med resten av omvärlden. Nu bor de flesta inuiter i vanliga stugor och använder telefon och radio. De är fortfarande ett stolt folkslag, Innuiter på sitt eget språk, med en rik kulturhistoria och otroligt konsthantverk.Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB