Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Ankylosaurier

Dessa stora, tunga växtätare var stridsvagnarna bland dinosaurierna. De utvecklades ur den primitiva Scelidosaurus, och hade detta djurs korta, kraftiga ben.

Det fanns två grupper av ankylosaurier. Nodosaurierna var slankare och hade spetsiga nosar. Deras svansar slutade i smala spetsar.

Ankylosaurierna var tyngre bepansrade och hade trubbiga huvuden. Längst ut på svansarna satt tunga klubbor av ben. Dessa vapen svingades mot benen på köttätare och kunde orsaka allvarliga skador.

Ankylosaurierna var nästan sårbara. Kanske kunde en köttätare få sig ett skrovmål om de lyckades välta en ankylosaurie på rygg. Buken var inte riktigt lika väl skyddad. Ankylosaurierna levde i slutet på krit-perioden.

Nodosaurus

[NO-do-SAU-rus]
"Nodödla"
Längd: 5,5 m
Tid: Mellersta krita
Plats: Nordamerika (USA)

Denna tidiga nodosaurida ankylosaur hade ett mycket enkelt kroppspansar. Den var täckt med små, beniga kulor i långa rader.

Det var ett tungt skydd och den behövde kraftiga ben som kunde bära upp kroppen. Senare nodosaurida ankylosaurier hade ännu större hornliknande utväxter.

Sauropelta

[SAU-ro-PEL-ta]
"Ödlesköld"
Längd: 7 m
Tid: Tidig krita
Plats: Nordamerika (USA)

Sauropelta var den största av nodosaurierna.

Den hade en långsmal skalle täckt med platta sköldar. Svansen var lång och kraftig. Längs halsen stack flera stora taggar ut föt att skydda huvudet.

Det finns flera bra fossilfynd, som gör att man vet ganska mycket om Sauropeltas levnadssätt. Det verkar som om de rörde sig i flockar, gärna i sällskap av de stora sauropoderna.

Edmontonia

[edmon-TÅ-nia]
"Från Edmonton"
Längd: 6,6 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (USA, Kanada)

Det här var den tyngst bepansrade nodosaurien. Höfterna var breda och kraftiga och gjorde det svårt att vända djuret på rygg. Från skuldrorna och en bit bakåt växte enorma taggar och skyddade nacken från anfall.

De fiender Edmontonia kämpade mot var Tyrannosaurus och dess släktingar. Men mest skada gjorde nog edmontonia-hannar då de slogs mot varandra om honor och revir.

Den har fått sitt namn från den plats i Kanada där man hittade det första fossilet.

Ankylosaurus

[an-KY-lo SAU-rus]
"Sammansvetsad ödla"
Längd: 7-11 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika

Ankylosaurus var den största medlemmen i sin familj. Den hade ett väl utvecklat kroppspansar som täckte dess kropp från nos till svansklubba.

Riktigt hur plattor och spikar satt vet man inte, eftersom man bara hittat ofullständiga fossil. Benen var mycket raka och var lika långa. Det kan hända att den rörde sig framåt i långsam men jämn takt.

Euplocephalus

[eo-plo-SE-falus]
"Välbepanrat huvud"
Längd: 6 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (Kanada, USA)

Det här djuret var mycket lik Ankylosaurus, men var något mindre. Den hade dessutom flera trubbiga spikar på ryggen, inte helt olikt nodosaurierna. Man vet att den hade mycket känsligt luktsinne, och kände troligen vittring av köttätare på långt håll.

Det här var antagligen den vanligaste ankylosaurien av alla.

Tarchia

[TAR-kia]
"Klipsk"
Längd: 8 m
Tid: Sen krita
Plats: Asien (Mongoliet)

Tarchia är den största ankylosaurien man hittat i Asien. Det är också antagligen den tyngsta i hela sin familj. Den hade ett massivt huvud med en ovanligt stor hjärna (därav dess namn).

Den var mycket bred över ryggen, men liknade i övrigt sina släktingar. Tarchia levde i mycket torr terräng, och det måste ha varit svårt för den att hitta mat. Troligen åt den mycket rötter.


Tidiga dinosaurier

Coelurosaurier

Prosauropoder

Sauropoder

Carnosaurier

Ornithomimosaurier

Dromaeosaurier

Therozinosaurier

Stegosaurier

Ankylosaurier

Ceratopsier

Ornithopoder

Pachycephalosaurier

AlvarezsauridaeTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB