Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Pachycephalosaurier

Det här krångliga namnet betyder "benskallar". Det passar dessa underliga, tvåbenta växtätare.

De hade tjocka "hjälmar" av hårt ben, som användes för att skydda hjärnan när rivaliserande hannar stångades. De kunde antagligen inte springa särskilt fort, men de kraftiga benen räckte för att kasta iväg djuret i snabba språng.

Den långa svansen användes till att styra med då de rörde på sig, och som stöd när de stod stilla.

Benskallarna hade mycket god syn och ett väl utvecklat luktsinne. Detta användes för att upptäcka köttätare som närmade sig. Flockar av benskallar rörde sig igenom lummiga landskap, där djuren hade olika växter att välja från.

De utvecklades troligen från samma förfäder som ceratopsierna. Den minsta benskallen var inte större än en höna, och den största högre än en människa.

Homalocephale

[HO-malo-SE-fale]
"Jämnt huvud"
Längd: 3 m
Tid: Sen krita
Plats: Asien (Mongoliet)

Det är ovanligt att man hittar stora delar av skelettet när det gäller benskallar. Oftast finner man bara huvudet.

Men så är inte fallet med Homalocephale, och dess nära släkting Stegoceras. Därför vet men genom deras fossil lite mer om benskallarna.

Det platta huvudet var inte lika tjockt som på andra djur i samma familj. Den var även ihålig på vissa ställen för att göra den lättare.

Stegoceras

[ste-GOSS-eras]
"Horntak"
Längd: 2 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (USA, Kanada)

För ett så litet djur hade Stegoceras en mycket tung skalle. Hannarna hade störst och kraftigast huvud.

Man har hittat fossil efter flera Stegoceras, både hanar och honor, samt också ungar i olika ålder. Därför vet forskarna ganska mycket om hur denna dinosaurie levde, och hur den såg ut under sin uppväxt.

Prenocephale

[PRE-no-se-FA-le]
"Sluttande huvud"
Längd: ? m
Tid: Sen krita
Plats: Asien (Mongoliet)

Den här dinosaurien levde antagligen på samma platser och på samma sätt som sin nära släkting Homalocephale.

Dess tänder var inte så vassa. Man gissar att den åt av löv, mjukare växter och fångade insekter om den kunde.

Pachycephalosaurus

[PACK-y-se-FA-lo-SAU-rus]
"Tjockhövdad ödla"
Längd: 4,5 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (USA)

Detta var den största av alla benskallarna. Den hade också den högsta och tjockaste skallen (25 cm).

Den hade en något längre och mer hornbeklädd nos, än vad som var vanligt bland andra benskallar. Kanske användes denna för att rota efter rötter och svamp, precis som moderna vildsvin använder sitt tryne.

Stygimoloch

[STY-gi-MO-lock]
"Djävul från dödsrikets flod"
Längd: 2,5 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (USA

Stygimoloch är den senaste benhuvudet man hittat. Den var ovanligt slank och rörde sig troligen snabbare än sina övriga släktingar.

Flera vassa taggar stack upp vid nacken, och kan ha använts till försvar mot rovdjur.


Tidiga dinosaurier

Coelurosaurier

Prosauropoder

Sauropoder

Carnosaurier

Ornithomimosaurier

Dromaeosaurier

Therozinosaurier

Stegosaurier

Ankylosaurier

Ceratopsier

Ornithopoder

Pachycephalosaurier

AlvarezsauridaeTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB