Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Carnosaurier

Det här är det lite gammalmodiga namnet på de stora köttätande dinosaurierna inom ordningen theropoda ("djurfötter"). Ordet carnosauria betyder just "köttödlor".

Man brukar dela upp theropoda i underordningen ceratosauria, som hade böjliga svansar, och tetanurae, som hade styva svansar. Man brukar också placera de mindre köttätarna som coelurosauria, dromaeosauria och ornithomimosauria i tetanurae. Men vi har låtit dessa stå för sig själva, för att ni lättare ska kunna se vad som skiljer dem åt.

Giganotosaurus

[gi-GANN-åttå-SAU-russ]
"Jätte-söder-ödla"
Längd: 8-14 m
Tid: Sen krita
Plats: Argentina (Sydamerika)

Giganotosaurus är den senaste hittade största rovdinosaurien som fått namn. Den var 152 cm längre än den längsta Tyrannosaurie man upptäckt. Den tillhörde släktet Carcharodontosauridae och har troligen ännu större släktingar. Man har hittat benrester efter andra Carcharodontosaurier, men man vet ännu inte riktigt hur långa dessa djur kunde vara och de har heller inte fått sina vetenskapliga namn.

Carcharodontosaurus

[KARR-karro-DÅNN-tå-sau-russ]
"Hajtands-ödla"
Längd: 8-14 m
Tid: Sen krita
Plats: Afrika

Tyrannosaurus Rex hade länge titeln som det största landlevande rovdjur som funnits, men på senare år har man hittat rester efter dinosaurier som börjar utmana "kungen". Carcharodontosaurus var en jättelik köttätare som mycket väl kunde ha blivit större än Tyrannosaurus Rex. Huvudet och tänderna var till exempel större.

Det är ovanligt att flera stora rovdjur utvecklas samtidigt, eftersom de alla måste kämpa om maten för att överleva. Carcharodontosaurus levde i Afrika, och behövde därför inte konkurrera med Tyrannosaurus Rex, eftersom den fanns i Nordamerika.

Carcharodontosaurus hade kraftigare framben än Tyrannosaurus Rex. Den hade också tre fingrar till skillnad mot tyrannosauriens två, vilket gjorde att den lättare kunde gripa om saker.

Cryolophosaurus

[kry-å-låffå-SAU-russ]
"Frusen kam-ödla"
Längd: 6 m
Tid: Tidig jura
Plats: Antarktis

Cryolophosaurus är den äldsta kända carnosaurien. Under dinosauriernas tidsålder var Antark- tis (alltså sydpolen) inte täckt med is, utan hade lummiga djungler. Enda skillnaden mot resten av världen var att Antarktis hade årstider. När vintern kom och det blev kallare verkar dinosaurierna ha gått i ide, precis som många däggdjur gör.

Cryolophosaurus jagade andra, mindre dinosaurier i den antarktiska djungeln. Det första skelettet upptäcktes 1994. Forskarna förvånades över den stora benkammen som stack upp över ögonen. Troligen var den mycket färggrann och användes vid strider om revir och honor. Istället för att slåss på allvar visade dinosaurierna upp sina kammar mot varandra, den som hade störst och vackrast vann.

Innan Cryolophosaurus fått sitt vetenskapliga namn kallades den för "Elvisaurus". Man tyckte att den hade lika häftig "frisyr" som rocklegenden Elvis Presley!

Gorgosaurus

[GÅRR-go-SAU-russ]
"Gorgon-ödla"
Längd: 8 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika

Gorgosaurus var en mindre släkting till Tyrannosaurus Rex. Den har en lite ovanlig historia som fossil. När man först hittade benen 1914 döptes djuret till Gorgosaurus, efter gorgo- nerna -mytologiska monster som var så fruktansvärda att man förvandlades till sten om man såg på dem. Forskarna tittade på tänderna och klorna och kunde konstatera att den här dinosaurien verkligen måste ha satt skräck i andra djur. Gorgosaurus var alltså ett mycket passande namn.

Senare visade det sig att Gorgosaurus skelett var det samma som en annan köttätare -Albertasaurus. Alltså fick man plocka bort Gorgosaurus ur historieböckerna. Men bara för några år sedan gjorde forskarna nya undersökningar, som visade att Albertasaurus och Gorgosaurus faktiskt är två olika djur. Gorgosaurus är alltså en dinosaurie som gjorde "comeback". Liksom de flesta andra stora köttätare levde och jagade troligen Gorgosaurus i par. De hade bara två-tre ungar, som de tog väl hand om.

Coelophysis

[SE-lo-FY-sis]
"Ihålig form"
Längd: 3 m
Tid: Sen trias
Plats: Nordamerika (USA)

Det här är en av de bäst kända av de tidiga dinosaurierna.

Man tror att det är ur detta djur som alla andra köttätande dinosaurierna utvecklats. Från början trodde man att den tillhörde infraordningen coelurosauria, eftersom den liknade dessa djur väldigt mycket. Nu gissar man att den tillhörde infraordningen ceratosauria, eftersom den var så tidig, och för att ceratosaurierna kom precis efter.

Man har hittat mycket fossil efter Coelophysis, och därför vet man ganska väl hur den levde. Ett av de mer ovanliga fynden gjordes på 1940-talet i New Mexico, USA. Paleontologer hittade hundratals coelophysisskelett i öknen. Man tror att de dött i en flodvåg, då det regnat väldigt mycket. Fossilen visar att de levde i mycket stora flockar. Det här är ovanligt för köttätande djur.

Coelophysis namn anspelar på skelettet i bakbenen, som var ihåligt. Precis så ser benen ut på en fågel. Trots att Coelophysis var hela tre meter lång, var själva kroppen inte större än på en kalkon.

Man vet att den jagade i flock, så att den kunde anfalla mycket större djur. På vissa exemplar av Coelophysis har man hittat små skelett av samma art i magen. Detta betyder att vuxna djur kunde äta yngre Coelophysis, om de inte hittade någon annan mat.

Dilophosaurus

[di-LO-fo-SAU-rus]
"Tvåkamsödla"
Längd: 6 m
Tid: Tidig jura
Plats: Nordamerika (USA)

Dilophosaurus var en av de första riktigt stora köttätande dinosaurierna. Den tillhörde infraordningen ceratosauria. Med sin långa svans liknar den sin tidiga släkting Coelophysis lite.

Dilophosaurus var det största rovdjuret under sin tid. Den hade kraftiga bakben och man tror att den var en mycket snabb löpare. Käkarna var inte så starka och inte gjorda för att bita ihjäl ett byte. Det är troligare att den rev ihjäl sina offer med sina kraftiga klor.

Dilophosaurus hade två konstiga kammar på huvudet. De var ganska ömtåliga, så man vet inte riktigt vad de användes till. Kanske var de till för att skicka signaler djuren emellan. Det kan hända att dilophosaurierna löste bråk genom att visa upp sina kammar istället för att slåss. Den med den ståtligaste huvudprydnaden vann. Det finns nutida djur som gör så.

Ceratosaurus

[se-RA-to-SAU-rus]
"Behornad ödla"
Längd: 6 m
Tid: Sen jura
Plats: Nordamerika, Afrika (Tanzania)

Ceratosaurus var lika lång som Dilophosaurus, men mycket tyngre och på alla sätt större. Den var den första riktiga carnosauren.

Till skillnad från sina mindre släktingar hade den ett stort huvud med käkar kraftiga nog att bita ihjäl ett byte. På den korta nacken satt muskler som skulle ge styrka åt käkarna. De kraftiga bakbenen visar att den var en bra löpare, och det är möjligt att den trots sin storlek kunde göra långa skutt.

Ensamma ceratosaureir jagade antagligen jämnstora växtätare som Stegosaurus. En grupp ceratosaureir kunde säkert ha fällt så stora byten som de tunga sauropoderna. Ceratosaurus levde samtidigt som Allosaurus, vilken var en mer utvecklad köttätare. Det kan hända att Allosaurus till slut trängde undan Ceratosaurus och tog dess plats.

De horn Ceratosaurus hade på nosen och vid ögonen var för trubbiga för att kunna göra någon skada. Det är möjligt att hannarna stötte huvudena mot varandra eller bara visade upp hornen, då de stred om honor under parningen.

Megalosaurus

[ME-galo-SAU-rus]
"Stor ödla"
Längd: 9 m
Tid: Mellersta jura
Plats: Europa (England)

Det här var en annan kraftfull köttätare från samma tid som Ceratosaurus. Det är möjligt att den dök upp något tidigare.

Familjen megalosauridae är väldigt stor och svårplacerad, men man tror att den hör till infraordningen ceratosauridae.

Megalosaurus var den första dinosaurie som beskrevs som en reptil. När man först hittade ben efter dinosaurier trodde man att de tillhörde drakar och jättar.

1824 hittades bl a en käke efter en Megalosaurus i Oxfordshire, England. Då förstod forskarna att det handlade om en reptil. Men man visste ännu inte att det handlade om dinosaurier, och därför antog man att fossilet kom från en "stor ödla".

Huvudet var mycket stort på Megalosaurus, och de långa tänderna liknade de knivar vi idag använder för att skära upp kött. Benen var mycket starka för att kunna driva den tunga kroppen framåt när djuret sprang. Man tror att Megalosaurus vägde runt 1 ton.

Allosaurus

[ALL-o-SAU-rus]
"Annan ödla"
Längd: 11 m
Tid: Sen jura
Plats: Nordamerika

Det här var juraperiodens mest effektiva rovdjur. Det var också den största köttätande dinosaurien tills Tyrannosaurus dök upp 50 miljoner år senare.

Allosaurus tillhörde infraordningen tetanurae, och hade en styvare svans än ceratosaurierna. Detta hjälpte till att hålla balansen när djuret sprang.

Man vet att det var ganska gott om Allosaurus, för forskarna har hittat mycket fossil.

De jättelika sauropoderna var vanliga bytesdjur för dessa stora köttätare. allosaurierna levde och jagade i flockar, ungefär som vår tids lejon. Det kan därför hända att de drev ihop stora hjordar bytesdjur, istället för att jaga dem ett och ett, som carnosaurier gjort tidigare. Det är också troligt att de valde ut gamla eller sjuka djur som byten. Så gör även köttätande däggdjur.

Carnotaurus

[KAR-no-TAU-rus]
"Köttätande tjur"
Längd: 7 m
Tid: Tidig krita
Plats: Sydamerika (Argentina)

Det här är en av de stora köttätande dinosaurier man hittat på senare tid. 1985 namngav en argentinsk paleontolog ett fossil som inte liknade något annat. På grund av hornen på huvudet fick djuret namnet "köttätande tjur".

Just skallen är konstig på andra sätt. Den är alldeles hoptryckt och ögonen mycket små. Frambenen är alldeles för korta för att ha kunnat användas till något. En del av ryggkotorna har också märkliga utväxter man inte kunnat förklara. Det är därför svårt att placera in Carnotaurus i någon speciell grupp. Man gissar att den är släkt med ceratosaurierna.

Den viktigaste fossilen efter Carnotaurus är ändå avtryck efter skinnet. Vi vet alltså mer om hur Carnotaurus såg ut än någon av de andra köttätande dinosaurierna!

Eftersom frambenen var oanvändbara tror man att Carnotaurus sprang ifatt sina byten och bet sig fast i dem. Efter att ha tvingat ner sitt offer på marken med hjälp av starka nackmuskler, höll den ner "maten" med sina kraftiga bakben. Man vet inte om Carnotaurus jagade i flock.

Baryonyx

[BAR-y-ON-yx]
"Tung klo"
Längd: 10,5 m
Tid: Tidig krita
Plats: Europa (England), Afrika (Niger)

1983 hittades i Surrey, England en 30 cm lång tumklo av fossilsamlaren William Walker. När paleontologer från British Museum kom dit hittade de nästan resten av hela skelettet. Det visade sig tillhöra en hittills okänd art köttätande dinosaurier. Man har senare hittat fossil i Afrika som visar att den kanske funnits där också.

Baryonyx ser så ovanlig ut att det är svårt att hitta släktingar. Vissa paleontologer menar att den är släkt med Spinosaurus. Baryonyx hade en märklig långsmal skalle som liknar krokodilens.

Det är mycket troligt att denna köttätare bara åt fisk som den jagade vid strandkanten. Både många fåglar och vissa björnar jagar på det här sättet. Den hade också bra gripklor på frambenen, som den kunde grabba tag i sina byten med. Det kan också hända att Baryonyx använde sin långa nos till att gräva långt in i kadaver av döda djur den hittade.

Spinosaurus

[SPI-no-SAU-rus]
"Taggödla"
Längd: Upp till 18 m
Tid: Sen krita
Plats: Afrika (Egypten, Niger)

När Spinosaurus hittades 1912 gjorde den sensation. Det visade sig att den haft ett högt segel på ryggen, troligen för att med hjälp av solvärme kunna kontrollera sin kroppstemperatur.

På morgonen fick dinosaurierna antagligen ta hjälp av den stigande solen för att få upp energin i kroppen. Så får många andra reptiler göra. Blodkärlen i Spinosaurus segel fångade upp värmen och gjorde att dessa djur kom igång tidigare på dagen än andra.

Spinosaurus är troligen den största köttätare som någonsin funnits. Huvudet var också något mer likt krokodilens. Detta kan betyda att Spinosaurus åt fisk. Men detta räckte inte för att föda ett så stort djur. Den måste ha jagat andra byten också. Tyvärr finns inte fossilen efter Spinosaurus kvar. De förstördes under andra världskriget, då ett bombplan sprängde det tyska museum där de förvarades.

Dryptosaurus

[DRYP-to-SAU-rus]
"Ödlan som sårar"
Längd: 5,5 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (USA)

Det här är en märklig köttätare, som man inte riktigt vet var den hör hemma. Man brukar istället placera den i en alldeles egen infraordning; dryptosauridae. Först kallades den Lealaps, men eftersom det namnet redan getts till en spindelart döpte man om den till Dryptosaurus.

Dryptosaurus liknar Tyrannosaurus, men är mycket mindre. Den har också mer utvecklade armar. De fruktansvärda klorna på bakbenen visar att den var en effektiv jägare. Fossilfynd verkar peka på att den mest jagade hadrosaurier, och då i flock eller i par.

Megaraptor

[mega-RAPP-tårr]
"Största rövaren"
Längd: 8 m
Tid: Sen Krita
Plats: Sydamerika (Argentina)

Megaraptor troddes länge vara en dromaeosaurie, alltså släkt med Velociraptor. Nu tror forskarna att den snarare är släkt med Allosaurus. Först hittade man bara en jättelik klo, 40 cm lång. Den liknade en Velociraptorklo så mycket att forskarna utgick från att klon suttit på dinosauriens fot.

När man senare hittade benen efter ett framben insåg man att klon faktiskt suttit på dinosauriens hand. Man vet alltså inte så mycket om Megaraptor, förutom att den borde ha varit en köttätare och en ganska fruktansvärd sådan. Megaraptors klo kan vara ett av de värsta vapnen under dinosauriernas tid.

Tyrannosaurus rex

[ty-RAN-o-SAU-rus]
"Tyrannödlornas kung"
Längd: X m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (USA, Kanada), Asien

Tyrannosaurus var den sista och största av rovdinosaurierna att utvecklas. Det är svårt för oss att förstå vilket jättemonster det här var. Har man haft tur att stå bredvid ett skelett på ett museum är det förstås en annan sak.

Huvudet var så stort att ett barn skulle kunna krypa in i dess gap. Tänderna var knivskarpa och stora som bananer. De mycket kraftfulla benen kunde ge den springande tyrannosaurien fart nog att hinna upp de flesta byten i samma storlek. Ändå gissar man att hela djuret vägde så mycket som 6,5 ton. Ni kan ju tänka er oväsendet och hur jorden skakade när en rasande Tyrannosaurus kom farande i ca 30 km/tim! Hur tyrannosaurierna jagade är man inte riktigt på det klara med.

Det fanns flera olika sorter inom familjen tyrannosauridae. Den nordamerikanska Tyrannosaurus rex var en av de största och jagade kanske ensam eller i par. Alioramus från Mongoliet bara var 6 m och slöt sig troligen samman i flockar.

Ögonen på tyrannosaurierna är vända framåt istället för åt sidan, som på andra rovdinosaurier. Detta betyder att de lättare kunde bedöma avståndet till ett bytesdjur.

De underligt korta frambenen har satt myror i huvudet på paleontologerna. Man undrar om de kunde ha varit till någon nytta vid jakten. De är trots sin litenhet mycket muskulösa, och kan ha använts till att skjuta ifrån när djuret reste sig från marken. Vissa forskare vill hellre tro att tyrannosaurierna var för stora för att jaga, och var asätare istället.


Tidiga dinosaurier

Coelurosaurier

Prosauropoder

Sauropoder

Carnosaurier

Ornithomimosaurier

Dromaeosaurier

Therozinosaurier

Stegosaurier

Ankylosaurier

Ceratopsier

Ornithopoder

Pachycephalosaurier

AlvarezsauridaeTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB