Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Sauropoder

Detta är de verkliga jättarna bland dinosaurierna. Många av dem blev långa som hela tåg och vägde mer än ett dussin elefanter tillsammans. Det är ungefär som om valar hade ben och kunde röra sig på land.

De var alla växtätare. Deras namn, som betyder "ödlefötter" kommer från att de hade lika många tår som vanliga ödlor, det vill säga fem. Men de hade inte så stor nytta av dem. Deras fötter var sammantryckta och hovliknande. Benen såg ut som pelare för att kunna hålla upp de tunga kropparna.

Huvudet var litet och utrustat med vassa framtänder som kunde bita av hårda grenar. De hade inga tänder att tugga med, men svalde stora stenar som malde sönder maten i magen. Halsen var ofta mycket lång och muskulös.

Svansen var också oftast mycket lång. Den sista tredjedelen av svansen var på flera arter alldeles styv och hård. Sauropoderna använde sin svans som en piska mot rovdjur. Det fanns genom hela krit-perioden, men de var vanligast under jura.

Amargasaurus

[a-MARR-ga-SAU-russ]
"Ödla från La Amarga"
Längd: 12 m
Tid: Tidig krita
Plats: Sydamerika

Amargasaurus var en ganska liten sauropod. Andra djur i samma grupp dinosaurier, som Diplodocus och Apatosaurus, var mycket större, ofta runt 20-30 m långa. Amargasaurus var en växtätare som levde i stora flockar. De betade troligen från träd och höga växter. Bakbenen var längre än frambenen och mycket kraftiga. Det kan betyda att Amargasaurus kunde resa sig upp på bakbenen för att till exempel nå trädgrenar.

Det här kunde också ha varit ett sätt att försvara sig på. Under krit-perioden fanns det köttätare som var lika stora som Amargasaurus, men som inte var lika tunga. Genom att ställa sig på bakbenen och sedan falla ner över ett anfallande rovdjur gjorde Amarga- saurus snabbt mos av sin motståndare. Till försvar hade den också en lång svans, som kunde användas som piska. Amargasaurus hade två rader långa "spikar" som löpte längs nacken. Vad dessa användes till är ett mysterium. Kanske var de täckta av skinn och bildade då ett segel, som fick djuret att se större ut -ännu ett sätt att försvara sig på.

Agustinia

[aggu-STI-nija]
"Agustin (Martinellis) upptäckt"
Längd: 15-20 m
Tid: Tidig krita
Plats: Argentina (Sydamerika)

Än så länge vet vi inte så mycket om denna dinosaurie. Den tillhörde gruppen sauropoder och troligen en familj som heter Titanosaurider. Dessa dinosaurier var otroligt stora, tunga, lång- halsade och långsvansade växtätare, som hade hårda benplattor i skinnet. Det här var för att skydda sig mot köttätare. Inga andra sauropoder än Titanosauriderna var bepansrade på det här sättet.

Agustinia hade rader av långa taggar någonstans på kroppen, troligen på ryggen. Det är möjligt att några taggar också satt på svansen, så att Agustinia kunde vifta den mot närgångna köttätare. Allt det här är bara gissningar. När man hittar mer fossil kanske sanningen kommer fram.

Sauroposeidon

[SAU-ro-påss-EJ-dånn]
"Ödle-Poseidon"
Längd: 30 m
Tid: Mellersta krita
Plats: Nordamerika

Sauroposeidon har fått sitt namn efter den grekiska guden Poseidon, som var herre över haven och jordbävningarna. Det kan nämligen inte vara svårt att tänka sig hur marken skakade när denna bjässe kom gående. Man har inte hittat alla skelettdelar ännu, men det verkar som om Sauroposeidon kan vara den största dinosaurie som levat. Den hade iallafall den längsta halsen. Några av halskotorna är så stora att de ser mer ut som trädstubbar. Sauroposeidon är släkt med Brachiosaurus, och såg ungefär likadan ut. Brachiosaurerna var alla växtätare, med korta bakben och längre framben. De gick inte framåtlutade, som de flesta dinosaurier, utan hade raka halsar som sköt rätt upp i luften.

Sauroposeidon måste ha ätit otroligt mycket varje dag. Fossilen hittades i vad som under Krita var ett floddelta. Här fanns en mängd olika växter, och flera arter av dinosaurier levde sida vid sida.

Rebbachisaurus

[RÄBB-ash-i-SAU-russ]
"Rebbachi-ödla"
Längd: 20 m
Tid: Sen jura
Plats: Marocko (Afrika)

Rebbachisaurus har döpts efter Rebbachi-folket, som bor där fossilet hittades. Rebbachisaurus var en djurart som försvann eftersom den inte passade in någonstans. Sånt händer ibland, då det finns andra arter som konkurrerar om samma livsutrymme. Rebbachisaurus närmaste släkting var en annan jättedinosaurie, Diplodocus. Diplodocus var mycket vanligare och levde i samma områden som Rebbachisaurus. Det verkar också som om Rebbachisaurus äggskal blivit tunnare efterhand, och då kläcks till slut inga ungar. Det kan bero på att födan -alltså näringen- har minskat.

Rebbachisaurus hade ett segel på ryggen som forskarna är lite fundersamma över. Man vet helt enkelt inte vad det använts till. Allt eftersom kommer forskarna på att allt fler dinosaurier hade segel eller taggar på ryggen, precis som många nutida ödlar. Det är möjligt att sådana prydnader var väldigt färgstarka och användes för att signalera till andra dinosaurier. Rebb- achisaurus hade en ganska kort hals jämfört med andra i samma släkte. Svansen var dock mycket lång och användes som en piska mot närgågna rovdjur.

Cetiosaurus

[SE-tio-SAU-rus]
"Valödla"
Längd: 18 m
Tid: Mellersta jura
Plats: Europa (England), Afrika (Marocko)

Det här var en av de tidiga sauropoderna och den första som forskarna hittade. Först trodde man att det handlade om ett jättestort vattendjur, men snart kom det fram att den hade fötter.

Man ville gärna tro förr i världen att sauropoderna var för tunga för att kunna röra sig på land. Därför ser man ofta gamla bilder där sauropoder betar under vatten. Det finns egentligen inga bevis för detta.

Cetiosaurus var helt anpassad för att beta från träd och andra höga växter. Dess ben och ryggkotor var helt solida. Därför vägde den mer än senare sauropoder av samma storlek, vars ben var ihåliga.

Shunosaurus

[SHU-no-SAU-rus]
"Shu-ödla"
Längd: 12 m
Tid: Mellersta jura
Plats: Asien (Kina)

Shunosaurus har fått sitt namn efter ett gammalt kinesiskt kungarike; Shu. Den tros vara en nära släkting till Cetiosaurus, men huvudet såg lite annorlunda ut.

Den hade också en ovanlig försvarsmetod mot rovdjur. Längst ut på svansen satt en klubba av ben, med två rader av vassa taggar. Senare sauropoder utvecklade istället långa piskliknande svanstippar som försvar.

Camarosaurus

[KA-maro-SAU-rus]
"Kammarödla"
Längd: 18 m
Tid: Sen jura
Plats: Nordamerika

Camarosaurus var något större än Cetiosaurus, men den var lättare och smidigare. Den hade en helt annan kroppsbyggnad. Ryggen sluttade mer och halsen var längre och rörligare. Skallen var stor och kort. Längst upp på huvudet fanns ett par mycket stora näsöppningar.

Det finns likheter mellan dessa och en elefantskalle. Därför finns det forskare som tror att Camarosaurus hade snabel. Det kan hända att den kunde pressa luft genom bihålorna och få fram ljud som liknar valarnas sjungande.

Camarosaurus var ganska vanlig. Man har hittat fossil efter ungar, och också efter skadade djur, som visar att köttätaren Allosaurus var dess värsta fiende.

Brachiosaurus

[BRACK-io-SAU-rus]
"Armödla"
Längd: 23 m
Tid: Sen jura
Plats: Nordamerika, Afrika (Tanzania)

Brachiosaurus var snarlik Camarosaurus, men var ännu större och hade en ännu mer sluttande rygg. Mer än något annat modernt djur liknade den giraffen, och levde troligen på samma sätt.

Ett vuxet djur vägde ungefär lika mycket som nutidens största djur, blåvalen - som 20 elefanter, eller mer.

Brachiosaurus skalle har varit föremål för mycket bråk forskare emellan. Eftersom näsborrarna sitter allra högst upp på huvudet trodde man först att de fungerade som snorklar när djuret rörde sig i vatten. Nu vet man att Brachiosaurus var ett landdjur, och då blir näsborrarnas plats ett mysterium.

Ultrasaurus

[UL-tra-SAU-rus]
"Ultraödla"
Längd: 30 m
Tid: Sen jura
Plats: Nordamerika (USA)

Det här är kanske den tyngsta, största dinosaurie som någonsin levat. Den var släkt med Brachiosaurus.

Ultrasaurus är bara känd från ett fåtal ben, och med hjälp av dessa har forskarna lyckats beräkna hur djuret såg ut. Det var ett imponerande vidunder. Huvudet längst ut på den kraftiga halsen svävade runt 18 m över marken. Dessutom levde de i flockar.

Det måste ha känts som en jordbävning, då en hel grupp Ultrasaurus var på vandring. De hade troligen väldigt få fiender.

Apatosaurus

[a-PAT-o-SAU-rus]
"Lurig ödla"
Längd: 21 m
Tid: Sen jura
Plats: Nordamerika

Det här är en av de mest berömda dinosaurierna. Den var länge känd som Brontosaurus ("åsködla"), eftersom man trodde att marken skakade och dundrade när den gick. Detta var säkert sant, men på senare år upptäckte man att ett tidigare hittat fossil döpt till Apatosaurus egentligen tillhörde Brontosaurus. Därför fick man byta namn till Apatosaurus.

Trots sin storlek var Apatosaurus mycket rörlig. Man vet att den färdades i stora flockar, och ibland till och med galopperade fram.

Denna jätte hade längre bakben än framben. Det betyder att den kunde resa sig upp på bakbenen. Troligen gjorde den så för att försvara sig. Då ett rovdjur anföll väntade Apatosauren till fienden var alldeles nära inpå. Sedan reste sig den upp på bakbenen och föll helt enkelt ner på köttätaren och krossade den. En annan försvarsmetod var att piska med den långa, hårda svansen.

Apatosaurus hade en lång klo på sin "tumme". Riktigt vad den användes till vet man inte, men sauropodernas förfäder, prosauropoderna, hade sådana.

Diplodocus

[dip-LO-docus]
"Dubbel balk"
Längd: 27 m
Tid: Sen jura
Plats: Nordamerika (USA)

Diplodocus har liknats vid en gående bro. Den var lika lång som till exempel Brachiosaurus, men var mycket lättare. Benen var smalare än på de flesta sauropoder. De behövde inte vara kraftigare, eftersom kroppen inte var så stor.

Den har flera likheter med sin närmaste släkting Apatosaurus, och levde troligen på samma sätt. Diplodocus hals var längre för att kunna nå ännu högre upp. Det var även svansen för att hålla köttätarna längre från kroppen. Huvudet var ungefär lika stort som på en häst.

Mamenchisaurus

[ma-MEN-chi-SAU-rus]
"Mamenchi-ödla"
Längd: 22 m
Tid: Sen jura
Plats: Asien (Kina)

Denna släkting till Diplodocus var kortare, men hade den längsta halsen av alla dinosaurier. Den skulle lätt ha kunnat kika in genom ett fönster på fjärde våningen.

Den har fått sitt namn efter platsen Mamenchi i Kina, där det första fossilet hittades. Den är den största dinosaurie som funnits i Kina. Benen och kroppen var ännu slankare än på Diplodocus.

Det verkar som att Mamenchisaurus var ett smidigt och lättrörligt djur. Brachiosaurierna blev större och tyngre för att skydda sig mot rovdjur. Diplodociderna blev i stället smalare och snabbare.

Saltasaurus

[SAL-ta-SAU-rus]
"Salta-ödla"
Längd: 12 m
Tid: Sen krita
Plats: Sydamerika (Argentina)

Denna ovanliga sauropod har fått sitt namn efter den plats i Argentina där man hittade dess fossil.

Saltasaurus är speciell på flera sätt. Den var en av de sista i sitt släkte och hade faktiskt krympt lite i storlek.

Den hade också ett benigt ryggpansar. Många köttätare kastade sig upp på sauropodernas ryggar för att kunna bita sig fast där. De fick inget grepp om Saltasaurus, eftersom den var skyddad av sin sköld. Det var kanske just därför den klarat sig så länge.


Tidiga dinosaurier

Coelurosaurier

Prosauropoder

Sauropoder

Carnosaurier

Ornithomimosaurier

Dromaeosaurier

Therozinosaurier

Stegosaurier

Ankylosaurier

Ceratopsier

Ornithopoder

Pachycephalosaurier

AlvarezsauridaeTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB