Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Ceratopsier

Ceratopsierna var en av de dinosauriegrupper som utvecklades sist. Den var också en av de vanligaste. De flesta av dem gick på alla fyra och hade stora, behornade huvuden. Käkarna var kraftiga och munnen tandlös och näbbliknande. De åt sega och svårtuggade växter som kottepalmer.

Som fäste åt de starka muskler som rörde käkarna och nacken, hade ceratopsierna stora kragar av ben bakom ögonen. Dessa kragar kunde säkert också vara ett effektivt skydd mot rovdjur.

Man kan dela upp ceratopsierna i två grupper: de långkragade, och de kortkragade. Framför allt var ceratopsierna väldiga slagskämpar. De stångade sina motståndare med enorm kraft, och rörde sig antagligen framåt i samma korta galopp som våra tiders noshörningar. Ceratopsierna levde tillsammans i stora flockar, och kunde ses beta som stora kor under krita.

Psittacosaurus

[si-TACK-o-SAU-rus]
"Papegojödla"
Längd: 2 m
Tid: Tidig krita
Plats: Asien (Mongoliet, Kina, Sibirien)

Detta är den tidigaste kända ceratopsiern. Till skillnad från de senare arterna gick Psittacosaurus både på alla fyra och på bakbenen. Frambenen hade viss gripförmåga.

Näbben på det runda huvudet var mycket vass och käkarna starka. Som de flesta växtätare rörde den sig i större flockar för att skydda ungarna.

Protoceratops

[PRO-to-SE-ratops]
"Första hornansiktet"
Längd: 1,8 m
Tid: Sen krita
Plats: Asien (Mongoliet)

Det här var en liten, primitiv ceratopsier som saknade horn. De flesta forskare är övertygade om att det här är förfadern till alla senare ceratopsier.

Den är känd från fossil där man hittat förstenade ägg i hela bon, så man vet rätt väl hur de levde.

Tårna var som gjorda för att gräva i torr och hård mark. Huvudet var tungt och benen och ryggen därför kraftiga. Bettet var otroligt hårt och fick fungera som försvar mot de mindre köttätare som jagade Protoceratops.

Protoceratops rörde sig i flockar, gärna i sällskap av de stora sauropoderna.

Chasmosaurus

[KAS-mo-SAU-rus]
"Kluven ödla"
Längd: 5 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (Kanada)

Chasmosaurus tillhörde de långkragade ceratopsierna och hade ett enormt huvud. I kragen fanns stora hål, för att minska vikten något.

Den hade som de flesta ceratopsier tre horn; ett på nosen och två bakom ögonen.

Anchiceratops

[AN-ki SE-ratops]
"Nära hornansikte"
Längd: 6 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (Kanada)

Denna ceratopsier var mycket lik Chasmosaurus. Den var dock något större och hade längre horn i pannan.

Svansen var aningen kortare än vad som var vanligt bland ceratopsier.

Arrhinoceratops

[a-RI-no-SE-ratops]
"Noshornsansikte"
Längd: 6 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (Kanada)

Arrhinoceratops var nära släkt med Anciceratops, men hade kortare krage. Man känner bara till ett fossil av detta djur.

Från vad man vet saknade den ceratopsiernas långa näshorn, och hade istället en platt, benig klump.

Pentaceratops

[PEN-ta-SE-ratops]
"Femhornsansikte"
Längd: 7,5 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (USA)

Ännu en långkragad ceratopsier som liknade Chasmosaurus. Den var större, men hade mindre hål i kragen, och därför ett tyngre huvud.

Förutom de vanliga tre hornen på nosen och i pannan hade den också ett par vassa spetsar vid kinderna. Dessa kunde ha använts som försvar, men troligare i kamp mellan rivaliserande hannar.

Torosaurus

[TOR-o SAU-rus]
"Tjurödla"
Längd: 7,5 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (USA, Kanada)

Torosaurus hade det största huvudet av alla landdjur. Den var också längst av alla långkragade ceratopsier. Den verkar ha varit ganska sällsynt om man jämför med dess släktingar.

Centrosaurus

[SEN-tro-SAU-rus]
"Skarp spets-ödla"
Längd: 5 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (Kanada)

Centrosaurus tillhörde de kortkragade ceratopsierna. Deras huvuden var mer lättrörliga än sina långkragade släktingars.

Centrosaurus hade ett noshorn som var märkligt krökt framåt. Den hade också två mindre horn långt upp på kragen. Dessa kunde knappast ha använts till försvar, utan fungerade kanske som signaler vid stridigheter ceratopsier emellan.

Monoclonius

[MO-no-KLO-nius]
"Enhorn"
Längd: 6 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (Kanada, USA)

Det här djuret är mycket likt sin nära släkting Centrosaurus, och har ofta förväxlats med den som fossil.

Skillnaden mellan dem är att dess noshorn var längre och rakare. Kragen var också mer oregelbunden och försedd med små hornknölar.

Pachyrhinosaurus

[PACK-y-rino-SAU-rus]
"Tjocknos-ödla"
Längd: 6 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (Kanada)

Det här är nog den mest ovanliga av alla ceratopsier. Den saknade noshorn. Istället hade den en tjock, seg benplatta, som sträckte sig från näsborrarna och upp över ögonen. Inte heller hade den de vanliga hornen i pannan. Ett mindre horn stack upp bakom ögonen, och flera mindre taggar prydde kragen. Huvudet var ovanligt långt och gav extra kraft åt käkarna.

Styracosaurus

[sty-RACK-o-SAU-rus]
"Taggödla"
Längd: 5,5 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (USA, Kanada)

Styracosaurus liknade Monoclonius mycket, men hade en krans av långa taggar som stack ut från kragen. Den hade också ett par små horn över ögonen, men dessa kunde inte varit till någon nytta vid försvar.

Triceratops

[tri-SE-ratops]
"Trehornsansikte"
Längd: 9 m
Tid: Sen krita
Plats: Nordamerika (USA, Kanada)

Denna ceratopsier var en av de största och sista i sitt släkte. Den är också en av de mest berömda dinosaurierna.

Det kraftiga huvudet utgjorde nästan en tredjedel av kroppslängden. Hornen bakom ögonen var över 90 cm långa.

Då Triceratops stångade till en anfallande rovdinosaurie begravde den hornen djupt i motståndarens kropp, och lyfte honom högt över marken. Det finns inget djur idag som kan mäta sig med styrkan och raseriet hos en vuxen Triceratops. Möjligen några kraftfulla fordon.


Tidiga dinosaurier

Coelurosaurier

Prosauropoder

Sauropoder

Carnosaurier

Ornithomimosaurier

Dromaeosaurier

Therozinosaurier

Stegosaurier

Ankylosaurier

Ceratopsier

Ornithopoder

Pachycephalosaurier

AlvarezsauridaeTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB