Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Européerna tar landet i besittning

Under 1600-talet gjorde engelsmännen nya, tappra försök att uppföra kolonier.

Pocahontas bönar till Powhatan att skona John Smiths liv.
En av de mest berömda äventyrarna från den här perioden är kapten John Smith, som blev tillfångatagen av indianhövdingen Powhatan 1605 under en expedition i Virginia. Hans räddning blev hövdingadottern Pocahontas, som såg till att han kunde återvända tryggt till sina medresenärer. Han grundade senare staden Jamestown, och blev också guvernör över hela kolonin.

1608 grundas kolonin Nya Frankrike, senare döpt till Kanada, av fransmännen. Detta leder till hårda strider mellan Irokes-stammen och nybyggarna, de första riktigt allvarliga stridigheterna mellan indianer och vita.

År 1610 ryker Potomac-indianerna ihop med Sasquehanockerna. Det här är två stammar som på grund av att de trängts undan av de vitas landerövringar börjar få ont om mark att bo på. Vem ska få mest plats? Det här hände aldrig tidigare, då indianerna levde avskiljda från omvärlden, och hade gott om land att bebo.

En annan stam, Micmacerna, tog hjälp av fransmännen att utrota en konkurrerande stam, Beothukerna. Huron-stammen börjar också samarbeta med de franska nybyggarna, men nu handlar det bara om handel. Till slut går dock huronerna med på att bistå fransmännen i en attack mot en irokesby. Nu är irokeserna svurna fiender mot fransmännen, och huronerna betraktas som förrädare mot sitt indianblod.

1620 anländer skeppet ”Mayflower” till Nya England i den del som senare blev Massachusets. Ombord finns en grupp engelska nybyggare och puritaner –en religiös grupp som förföljdes i Europa. Dessa människor bildar kolonin Plymouth. I mitten av 1620-talet dyker också holländarna upp. I nuvarande New York grundas en koloni som då kallas Nya Amsterdam, och holländaren Peter Minuit köper ön Manhattan av Delaware-stammen för bara 24 dollar.

En 1600-talsteckning som visar handel mellan svenskar och delaware-indianer.
1638 anläggs en koloni vid Delaware-floden av svenska nybyggare. Det visar sig att de kommer snabbt mycket bra överens med indianerna, och en lyckad byteshandel mellan de båda folken inleds.

Tyvärr tittar holländarna snett på samarbetet. De har inte lyckats lika bra i sina medlingsförsök med sina grannar indianerna. Holländarna utökar också hela tiden sina kolonier och behöver hela tiden mer mark. Svenskarna tycks nöjda med vad de har.

1655 anfalls den svenska kolonin av holländarna och besegras, men knappt tio år senare blir holländarna i sin tur besegrade av engelsmännen. Det går alltså vilt till när europeerna tar Nordamerika i besittning. Den som är starkast behåller makten.


De första indianerna

De första verktygen och vapnen

Olika släkten och stammar

Folket på Arktis

De första jordbruken

De första kopparföremålen

De första européerna anländer

Indianerna skjuts undan

Européerna tar landet i besittning

Upptäcksresande

Davy Crocket

Vilda Västern

Järnvägen

General Custer

Buffalo Bill och Sitting Bull

Wounded Knee

Indianerna idagTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB