Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Indianerna idag

Idag är indianerna ett splittrat folk. Många har helt övergett sina gamla traditioner, medan andra klamrar sig fast vid dem som det enda av värde här i livet. Under början av 1900-talet trodde de flesta att indianerna skulle uppslukas helt av det vita samhället.

Nu kan Nordamerikas indianer räknas i cirka 2,5 miljoner i USA och Kanada. Nästan alla lever utanför reservaten, men håller reda på sin stamtillhörighet. En Dakota är en Dakota, därmed basta. I vissa fall har staten betalat igen indianerna för stöld av deras mark.

För att hävda sig bättre i det moderna samhället har indianerna försökt hävda sig inom vissa specialområden. Deras hantverk har alltid varit eftertraktat, och många indianer är framgångsrika juvellerare.

Många indianer är idag experter på byggteknik och konstruktionsarbeten. Framför allt har indianer gått in för spelindustrin. Det finns över 80 framgångsrika kasinon i USA som ägs och drivs av indianer.

Under andra världskriget användes navajo-indianer som kryptister. De behövde ingen speciell kod - de bara pratade sitt eget språk, som visade sig vara omöjligt att knäcka av fiendesidan.

Wes Studi har bland annat spelat Eytukan i "Avatar".
De gamla ritualerna anammas fortfarande, men på nya sätt.

Soldansen drar fortfarande många deltagare, men ingen plågar sig längre som man gjorde förr. Även olika krigsdanser, Andedansen, och lekar som används vid olika årliga högtider har plockats fram igen. De har dock inte samma praktiska betydelser som förr. Nu brukas de bara för att man vill ära sitt ursprung. Och det väl inte så "bara", förresten? Det vore en stor tragedi om vi skulle gå miste om indianernas kulturarv i framtiden.

Jim Thorpe var en framgångsrik idrottsman inom många grenar, bl a amerikansk fotboll och baseboll.
John B. Harrington är den första medlem av en nordamerikansk indianstam som har rest ut i rymden.
Mary Kim Titla är en medlem av Apache-stammen och journalist, tv-reporter samt politiker.


De första indianerna

De första verktygen och vapnen

Olika släkten och stammar

Folket på Arktis

De första jordbruken

De första kopparföremålen

De första européerna anländer

Indianerna skjuts undan

Européerna tar landet i besittning

Upptäcksresande

Davy Crocket

Vilda Västern

Järnvägen

General Custer

Buffalo Bill och Sitting Bull

Wounded Knee

Indianerna idagTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB